Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
10012

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Парацетамол

Պարացետամոլ օշարակ 2.4%-100գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Պարացետամոլ օշարակ 2.4%-100գ

Պարացետամոլ օշարակ 2.4%-100գ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Парацетамол Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


480.00
480.00
Парацетамол ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պարացետամոլ օշարակ 2.4%-100գ