Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
11156

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Преднизолоновая

Պրեդնիզոլոնի քսուք 0.5%-10գ ԲՈՐ.

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Պրեդնիզոլոնի քսուք 0.5%-10գ ԲՈՐ.

Պրեդնիզոլոնի քսուք 0.5%-10գ ԲՈՐ.. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Преднизолоновая Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


270.00
270.00
Преднизолоновая ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պրեդնիզոլոնի քսուք 0.5%-10գ ԲՈՐ.