Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
14096

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Метилпреднизолон

Մեթիպրեդնիզոլոն ՖՍ դեղահատեր 8մգ x 30

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Մեթիպրեդնիզոլոն ՖՍ դեղահատեր 8մգ x 30

Մեթիպրեդնիզոլոն ՖՍ դեղահատեր 8մգ x 30. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Метилпреднизолон Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


3180.00
3180.00
Метилпреднизолон ԴԵՂՈՐԱՅՔ Մեթիպրեդնիզոլոն ՖՍ դեղահատեր 8մգ x 30