Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
1509

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Л

Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 75մկգ x 100

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 75մկգ x 100

Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 75մկգ x 100. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Л Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1400.00
1400.00
Л ԴԵՂՈՐԱՅՔ Լ-Թիրոքսին դեղահատեր 75մկգ x 100