Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
17989

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Амброксол

Ամբրօքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20 Թաթքիմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Ամբրօքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20 Թաթքիմֆարմ

Ամբրօքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20 Թաթքիմֆարմ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Амброксол Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


380.00
380.00
Амброксол ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ամբրօքսոլ դեղահատեր 30մգ x 20 Թաթքիմֆարմ