Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
2874

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Гонал

Գոնալ-Ֆ դ/փ լիոֆ. ներարկ. լ-թի 5,5մկգ(75ՄՄ) x1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Գոնալ-Ֆ դ/փ լիոֆ. ներարկ. լ-թի 5,5մկգ(75ՄՄ) x1

Գոնալ-Ֆ դ/փ լիոֆ. ներարկ. լ-թի 5,5մկգ(75ՄՄ) x1. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Гонал Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


12700.00
12700.00
Гонал ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գոնալ-Ֆ դ/փ լիոֆ. ներարկ. լ-թի 5,5մկգ(75ՄՄ) x1