Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
698

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

ДГА

ԴՀԱ 50մգ դհբ. N60

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | ԴՀԱ 50մգ դհբ. N60

ԴՀԱ 50մգ դհբ. N60. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ ДГА Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


11000.00
11000.00
ДГА ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԴՀԱ 50մգ դհբ. N60