Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8186

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

АЦЦ

ԱՑՑ դեղափոշի խմելու լ-թի 200մգ N20(փաթեթ)

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | ԱՑՑ դեղափոշի խմելու լ-թի 200մգ N20(փաթեթ)

ԱՑՑ դեղափոշի խմելու լ-թի 200մգ N20(փաթեթ). Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ АЦЦ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


2400.00
2400.00
АЦЦ ԴԵՂՈՐԱՅՔ ԱՑՑ դեղափոշի խմելու լ-թի 200մգ N20(փաթեթ)