Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8228

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Диклофенак

Դիկլոֆենակ ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Լիկվոր

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Դիկլոֆենակ ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Լիկվոր

Դիկլոֆենակ ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Լիկվոր. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Диклофенак Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


2480.00
2480.00
Диклофенак ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Լիկվոր