Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8260

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Диклофенак

Դիկլոֆենակ դեղահատեր 50մգ x 20 Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Դիկլոֆենակ դեղահատեր 50մգ x 20 Հեմոֆարմ

Դիկլոֆենակ դեղահատեր 50մգ x 20 Հեմոֆարմ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Диклофенак Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


580.00
580.00
Диклофенак ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դիկլոֆենակ դեղահատեր 50մգ x 20 Հեմոֆարմ