Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8385

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Ибупрофен

Իբուպրոֆեն-ՀՖ դեղահատեր 0,4գ x 30 Հեմոֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Իբուպրոֆեն-ՀՖ դեղահատեր 0,4գ x 30 Հեմոֆարմ

Իբուպրոֆեն-ՀՖ դեղահատեր 0,4գ x 30 Հեմոֆարմ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Ибупрофен Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


930.00
930.00
Ибупрофен ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իբուպրոֆեն-ՀՖ դեղահատեր 0,4գ x 30 Հեմոֆարմ