Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8455

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Изофра

Իզոֆրա քթի ցողացիր 1,25% 15մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Իզոֆրա քթի ցողացիր 1,25% 15մլ

Իզոֆրա քթի ցողացիր 1,25% 15մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Изофра Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


2240.00
2240.00
Изофра ԴԵՂՈՐԱՅՔ Իզոֆրա քթի ցողացիր 1,25% 15մլ