Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
9419

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Каптоприл

Կապտոպրիլ դեղահատեր 25մգ x 20 ԿՌԿԱ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Կապտոպրիլ դեղահատեր 25մգ x 20 ԿՌԿԱ

Կապտոպրիլ դեղահատեր 25մգ x 20 ԿՌԿԱ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Каптоприл Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


580.00
580.00
Каптоприл ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կապտոպրիլ դեղահատեր 25մգ x 20 ԿՌԿԱ