Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
9502

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Клобетазол

Կլոբետազոլ քսուք 0,05% 15գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Կլոբետազոլ քսուք 0,05% 15գ

Կլոբետազոլ քսուք 0,05% 15գ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Клобетазол Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1350.00
1350.00
Клобетазол ԴԵՂՈՐԱՅՔ Կլոբետազոլ քսուք 0,05% 15գ