Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
10632

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Септаназал

Սեպտանազալ քթի ցող. երեխ.հ. (0,5մգ/մլ+50մգ/մլ)10մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Սեպտանազալ քթի ցող. երեխ.հ. (0,5մգ/մլ+50մգ/մլ)10մլ

Սեպտանազալ քթի ցող. երեխ.հ. (0,5մգ/մլ+50մգ/մլ)10մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Септаназал Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1700.00
1700.00
Септаназал ԴԵՂՈՐԱՅՔ Սեպտանազալ քթի ցող. երեխ.հ. (0,5մգ/մլ+50մգ/մլ)10մլ