Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
5

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Бетамед

Բետամեդ-Հ 0,1%+0,5% քսուք 30գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Բետամեդ-Հ 0,1%+0,5% քսուք 30գ

Բետամեդ-Հ 0,1%+0,5% քսուք 30գ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1700.00
1700.00
Бетамед ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամեդ-Հ 0,1%+0,5% քսուք 30գ