Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8265

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Золедро

Զոլեդրո-Դենկ ամպուլներ 4մգ/5մլ x 1

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Զոլեդրո-Դենկ ամպուլներ 4մգ/5մլ x 1

Զոլեդրո-Դենկ ամպուլներ 4մգ/5մլ x 1. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Золедро Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


43650.00
43650.00
Золедро ԴԵՂՈՐԱՅՔ Զոլեդրո-Դենկ ամպուլներ 4մգ/5մլ x 1