Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8386

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Велаксин

Վելաքսին դեղապատիճներ 75մգ x 28

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Վելաքսին դեղապատիճներ 75մգ x 28

Վելաքսին դեղապատիճներ 75մգ x 28. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Велаксин Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


2760.00
2760.00
Велаксин ԴԵՂՈՐԱՅՔ Վելաքսին դեղապատիճներ 75մգ x 28