Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8562

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Бетаметазон

Բետամեթազոն քսուք 0,1% 15գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Բետամեթազոն քսուք 0,1% 15գ Արփիմեդ

Բետամեթազոն քսուք 0,1% 15գ Արփիմեդ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Бетаметазон Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1400.00
1400.00
Бетаметазон ԴԵՂՈՐԱՅՔ Բետամեթազոն քսուք 0,1% 15գ Արփիմեդ