Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8564

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Гевискон

Գևիսկոն-Ֆորտե դեղակախույթ 150մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Գևիսկոն-Ֆորտե դեղակախույթ 150մլ

Գևիսկոն-Ֆորտե դեղակախույթ 150մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Гевискон Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


3500.00
3500.00
Гевискон ԴԵՂՈՐԱՅՔ Գևիսկոն-Ֆորտե դեղակախույթ 150մլ