Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8861

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Дексаметазон

Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Ռոմֆարմ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Ռոմֆարմ

Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Ռոմֆարմ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Дексаметазон Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


730.00
730.00
Дексаметазон ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 0,1% 10մլ Ռոմֆարմ