Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36


«Ռիխտեր-Լամբրոն» ՀՁ ՍՊԸ, հիմնադրված 1998 թ.-ին, Հայաստանի դեղագործական շուկայում առաջին և առաջատար մատակարարներից է: Համատեղ ձեռնարկությունը ստեղծվել է հայաստանյան «Լամբրոն-Ֆարմիմպէքս» ՍՊ ընկերության և հունգարական համաշխարհային դեղագործական ընկերության՝ «Գեդեոն Ռիխտեր» ԲԸ կողմից:


ՄԵԾԱԾԱԽ ԳՆՈՒՄՆԵՐ