Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
10059

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Тетрациклин

Տետրացիկլին Թաթֆարմ աչքի քսուք 1% 3գ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Տետրացիկլին Թաթֆարմ աչքի քսուք 1% 3գ

Տետրացիկլին Թաթֆարմ աչքի քսուք 1% 3գ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


400.00
400.00
Тетрациклин ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին Թաթֆարմ աչքի քսուք 1% 3գ