Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
10061

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Тетрациклин

Տետրացիկլին աչքի քսուք 1% 3գ Արփիմեդ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Տետրացիկլին աչքի քսուք 1% 3գ Արփիմեդ

Տետրացիկլին աչքի քսուք 1% 3գ Արփիմեդ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


860.00
860.00
Тетрациклин ԴԵՂՈՐԱՅՔ Տետրացիկլին աչքի քսուք 1% 3գ Արփիմեդ