Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
10101

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Патанол

Պատանոլ աչքի կաթիլներ 0.1% 5մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Պատանոլ աչքի կաթիլներ 0.1% 5մլ

Պատանոլ աչքի կաթիլներ 0.1% 5մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


5800.00
5800.00
Патанол ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պատանոլ աչքի կաթիլներ 0.1% 5մլ