Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
10117

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Хеликобактер

Խելիկոբակտեր Պիլորի Ag տեստ N40

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Խելիկոբակտեր Պիլորի Ag տեստ N40

Խելիկոբակտեր Պիլորի Ag տեստ N40. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


74700.00
74700.00
Хеликобактер ԴԵՂՈՐԱՅՔ Խելիկոբակտեր Պիլորի Ag տեստ N40