Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
1208

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Гексилок

Հեքսիլոք դենտա դոնդող մենթոլ 0,12% 30մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Հեքսիլոք դենտա դոնդող մենթոլ 0,12% 30մլ

Հեքսիլոք դենտա դոնդող մենթոլ 0,12% 30մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


1140.00
1140.00
Гексилок ԴԵՂՈՐԱՅՔ Հեքսիլոք դենտա դոնդող մենթոլ 0,12% 30մլ