Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
19972

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Доцетаксел

Դոցետակսել 160մգ/8մլ 8մլ

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Դոցետակսել 160մգ/8մլ 8մլ

Դոցետակսել 160մգ/8մլ 8մլ. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Доцетаксел Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


34200.00
34200.00
Доцетаксел ԴԵՂՈՐԱՅՔ Դոցետակսել 160մգ/8մլ 8մլ