Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
336

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

Трость

Ձեռնափայտ 10105 տելեսկոպիկ հակասողանքային սարքով (T-աձև բռնակ)


8400.00
8400.00
Трость ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ Ձեռնափայտ 10105 տելեսկոպիկ հակասողանքային սարքով (T-աձև բռնակ)