Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
510

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ԴԵՂՈՐԱՅՔ

Пекто

Պեկտո էնտերոսորբենտ փաթեթ 12գ N10

ԴԵՂՈՐԱՅՔ | Պեկտո էնտերոսորբենտ փաթեթ 12գ N10

Պեկտո էնտերոսորբենտ փաթեթ 12գ N10. Պատվիրել / Գնել ԴԵՂՈՐԱՅՔ օնլայն։ Առաքում 011 20-20-50. Գեդեոն Ռիխտեր դեղատների ցանց: Online dexatun


6000.00
6000.00
Пекто ԴԵՂՈՐԱՅՔ Պեկտո էնտերոսորբենտ փաթեթ 12գ N10