Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
ԴԵՂՈՐԱՅՔ Ֆորամեն մանկական գել ատամների ծկթելու համար 30մլ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ֆորամեն մանկ ատամի խոզանակ+թվային ժամացույց

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ֆորամեն մանկ ատամի խոզանակ+ավազի ժամացույց 3ամիս+

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ֆորամեն մանկ ատամի խոզանակ բեյբի 0-4 տարեկան

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ֆորամեն մանկ ատամի խոզանակ ժամաչափ 3+

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար 1,3-1,5мм 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բրեկետի խոզանակ կարմիր 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բրեկետի խոզանակ սպիտակ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն վերականգնող դոնդող 15մլ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բրեկետի խոզանակ կոնաձև դեղին 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն օրթոդոնտիկ ատամի խոզանակ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի թել ձողիկներ ածուխով 30հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի թել ձողիկով 30 հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն սպիտակեցնող գրիչ ատամների համար 10մլ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն լեզուն մաքրելու խոզանակ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն տարա պրոթեզների համար /420

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն մանկական գել լնդերի համար 30ml 339

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ բամբուկով և փայտածուխով /125

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար 1,3мм 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար 30 հատ//459

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի թել ալոե վերա 50մ 422

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն պրոտեզների խոզանակ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ F-6 MAXI /567

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար 1.9մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար 0.9մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար 0.6մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար բռնակով 1.9մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար բռնակով 0.6մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար բռնակով 1.3մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամնաթել extra flat 25մ 421

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի թել super 25m 423

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն հակաալկոհոլային սփրեյ 15մլ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն օրթոդոնտիկ մոմ 455

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն Ատամի խոզանակ dual total փափուկ /528

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ F-92 փափուկ 2/1 /517/1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ F-6 Hard /566

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆոևամեն ատամի խոզանակ F-92 կոշտ 2/1 /519/1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակի սպիտակեցում /577

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ F-92 միջին 2/1 /518/1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ expert pro 3 միջին /556

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ expert pro 3 soft-souple /555

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ F-6 միջին /565

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ Adapta միջին /535

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ Adapta փափուկ /534

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ Adapta կոշտ /536

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն մանկական ատամի խոզանակ մանկական էքստրա փափուկ 0-4լ /557

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն մանկական ատամի խոզանակ Safari 3+ /578

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ dual flexitip միջին/591

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն Ատամի խոզանակ dual total միջին /529

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ 30 2/1 փափուկ /514/1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ 30 2/1 կոշտ /516/1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ X-treme junior միջին 8-12լ/550

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ 30 2/1 միջին/515/1

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ dual flexitip փափուկ /569

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ junior flex 8-12լ /551

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն մանկական ատամի խոզանակ կենդանիներ էքստրա փափուկ 3+/4313

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակի գultrathin sensor /920

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ փափուկ /720

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ clinic միջին /820

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ clinic էքստրա փափուկ /320

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ հետվիրահատական խնամք /520

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն մանկական ատամի խոզանակ կենդանիներ 2/1 լրացուցիչ փափուկ 3+ /524

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողման միջոց օրթոդոնտիկ 500ml /047

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողողման միջոց՝ տհաճ հոտի դեմ 500մլ /045

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն մանկական ողողում 500մլ /024

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողողման միջոց հիալուրոնաթթվով 250մլ /027

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողողման միջոց քլորիխիդինով 250մլ /019

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողման միջոց whitening 500ml /006

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողման միջոց անտիսեպտիկ 500ml /001

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողման միջոց Sensitive 250ml /017

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի ողողման միջոց Junior 250ml 6+ /012

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամ. մածուկ+էլիքսիր ակտիվացված ածխածնով 100մլ8+/353

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖորամենForamen toothpaste + whitening elixir 100ml 8+ /307

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի մածուկ+ալոե վերա էլիքսիր 100մլ 8+ /325

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի գել-մածուկ Kids 75ml +3 /329

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն հաբեր պրոթեզների մաքրման համար 32 հատ /419

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ բամբուկի sensor /126

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի գել-մածուկ Junior 50ml 2l+ /312

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի գել թարմ անանուխ Junior 50մլ 6լ+ /354

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի մածուկ Sensitive whitening 75ml 8l+ /303

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի մածուկ Repair & Protect 75ml 8l+ /351

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի մածուկ Herbal Aloe 75ml 8l+ /319

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն Ատամի մածուկ ակտիվացված ածխածնով 75մլ 8լ+ /349

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի գել UltraFresh 75ml 8l+ /327

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն սոսինձ պրոթեզների ամրացման համար 40գ /418

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն գել-մածուկ քլորհեքսիդինով 30մլ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն Ատամի մածուկ+elixir Junior 100ml 3l+ /315

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ ձուկ 2լ+ /602

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն էլեկտրական ատամի խոզանակ RS6 /598

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն հավելյալ փոխարինող խոզանակներ էլեկտրական ատամի խոզանակի համար RS6 2հատ /002

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն մանկական ատամի խոզանակ մրգեր էքստրա փափուկ 5+ /553

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն բերանի խոռոչի սփրեյ 15մլ.

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ F-6 MAXI միջին /568

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն խոզանակ բրեկետների համար բռնակով 0.9մմ 6հատ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի մածուկ սպիտակեցնող 75մլ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի խոզանակ expert 3 միջին /571

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Форамен зуб. паста ортодонтическая 75мл. /359

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Форамен ополаскиватель против зубного налета 500мл /021

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Форамен ополаскиватель рта полная защита 500мл /014

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Форамен ополаскиватель рта ночной 6/1 500мл /003

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен межзубная щетка для брекета /465

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен зубная щетка profesional hard /527

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен зубная щетка profesional soft /525

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен зубная щетка profesional medium /526

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен ополаскиватель д/чувств зуб 500ml /013

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен зубная щетка с углем /601

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Форамен ополаскиватель Фреш 500мл. /015

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ֆորամեն մանկ. ատամի մածուկ 97% օրգանական 50մլ

ԽՆԱՄՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Ֆորամեն ատամի մածուկ 97% օրգանական 75մլ